Saatanlik Piibel 1 trükk
Saatan Kõneleb
Saatanlik Piibel 2 trükk
Necronomicon
Saatanlik Piibel 3 trükk
Saatanlikud Pühakirjad
E.