Aegade jooksul esile kerkinud küsimused ja teemad, mille osas on ESK "Musta Veenuse Ordu" välja kujundanud nö. ametlikud seisukohad, mida esindab kogudus tervikuna, mitte üksikisiku tasandil.

 

Kuidas on tagatud Eesti Vabariigis inimeste, antud kontekstis satanistide, õigus usu praktiseerimisele?

Kuidas suhtute alaealiste satanismi ja maagiahuvisse?

Kuidas suhtub "MVO" seksuaalvähemustesse (aga ka teiste rahvuste/rasside esindajatesse)?

Acid-, kriminaalne satanism?

© MVO