Page 1 of 1

Fighting for Satan(ism)...

PostPosted: Sun Sep 26, 2010 4:11 pm
by janMortis
{{{RePosting}}}

Kas satanism või satanistid on põhjustanud vaidlusobjektina teie ja mõne teise isiku
vahelise konflikti, mis arenes koguni füüsiliseks löömaks?