Feed

Individualismist tõredalt...

Inimeste omavahelisest läbisaamisest erinevatel tasanditel ja erinevates situatsioonides.

Individualismist tõredalt...

Postby janMortis » Fri Aug 19, 2011 9:00 pm

Kas individualism ja selle äärmuslik haipimine on ikka hea ja kasulik? Tänapäeval on individualismi jumaldamine juba sedavõrd domineeriv, et satanismi konteksti pole vast enam mõtet mängu tuuagi. Iga inimene, kes on elanud vabas ühiskonnas, kus igaüks võib pürgida sinna suunas, kuhu vaid ise heaks arvab, mõistab individualismi kasumlikkust, egoistlikust vaatenurgast. Aga kas sellel on ka äkki mõni varjatud pahupool? Midagi, mis tuleb nähtavale allles siis, kui inimene ühel hetkel suudab, peab või on kohustatud vaatama kaugemale oma isiklikust ninaotsast? Siis, kui valemisse lisanduvad teised inimesed, laps, vennad, õed, vanemad, naabrid, kaaslinlased, rahvus…

Rahvust on muidugi ohtlik mängu tuua, sest mõni sõnaosav tegelane võib asja kohe rassismiks keerata ja imelisi süüdistusi kraesse valada. Asi ei ole siiski rahvuses, vähemalt mitte otseselt.

Igatahes oleneb see konkreetse inimese vaimsest tasandist, kus ta resideerub. Mitte igaüks meist ei heieta “igavikulisi mõtteid” a la elu mõte, surma energeetiline olemus, igaviku ja lõpmatuse füüsiline olemus… Seega jah, on inimesi, kes on harjunud mõtlema “suures plaanis” ja on inimesi, kes kuidagi sinnamaani ei küündi. Ja siis muidugi need, kes teavad, teooriat, aga reaalselt oma mõtteid ei väljenda, sest see oleks samm spekulatsioonide maailma ning seal on raske hoida kindlaid positsioone… Ja mõned on harjunud, et suudavad igale väitele vastata vaid egoistliku nurga alt ja nö. … korrektselt.

Kuid kas ülim egoism (igapäevaelu tasandil) on kasulik, pikemas perspektiivis. Kindlasti ei ole see kasulik grupile või ühiskonnale, kus indiviid paikneb, võimalik, et ka mitte inimesele endale. Isegi loodusteadlased on lagedale tulnud avastusega, et “vabast tahtest ja omakasuta andmine” on omane ka loomariigile. Ning ohh seda üllatust, see toimib. Isendid ei saa seeläbi kahju, vaid hoopis plusspunkte, mis neid oma grupis kõrgemale asetavad või koguni tervet gruppi ellujäämisvõitluses paremale positsioonile upitavad. Seega kas on õige väide või hoiak paljude inimloomade poolt, et egoism on loomulik ja ainuvõimalik? Loomulik, võib-olla… Ainuõige, kindlasti mitte!

On hea ja kasulik, kui inimene suudab olla individualist, suudab eksisteerida ILMA kellegi pideva abikäeta, AGA… tal peaks olema siiski ka piisavalt empaatiat, et teiste omasugustega, teiste inimestega suhestuda tasandil, mis EI OLE üksnes “Mis mina sellest saan?!”-hoiakust kantud.

Aga nüüd ühe näite juurde, mis toob selle rahvuse nüansi kergelt mängu. Maailm on kirju, see on täis väga erineva kultuuri ja minugipoolest kasvõi intelligentsusastmega “tsivilisatsioone”. Mõned kõrgemal, mõned madalamal astmel. Mõned ateismi vaimust kantud, mõned äärmuslikus usklikkuses püherdamas… Jah, ma ei pelga otse välja öelda, et religioosne fundamentalism on patt, mis võib küll inimgrupi üldist vaimsust ja psühholoogilist tervist korras hoida, kuid arengu ja progressi poole pealt teeb ikka ja jälle ainult kahju. Ja kui nüüd toimub “tsivilisatsioonide kokkupõrge”, mida oleks vist õigem nimetada “religioonide kokkupõrkeks”, siis kes kuidas reageerib, kellel on juba veres kaotamine ja kes saab/jääb võitjaks? Ühiskond, mis on luudeni läbi imbunud kokkuhoidmisest või ühiskond, kus iga indiviid hoiab omaette ja peab ülimaks väärtuseks iseennast? Kui paljud individualistid suudavad kainelt mõelda ja näha suuremat pilti ja tunnistada, et kui nad koostööd ei tee, lõppeb see nende hävinguga. They will hunt you down and destroy you! Ma olen kohanud liigagi palju suhtumist, kus füüsilisest heas vormis isased inimesed pööritavad silmi, kui neile rääkida oma riigi eest (kaitse)sõtta minemisest. Nende jaoks on vaid üks võimalus- hoida oma nahka (ja oma peret, sest nii madalale pole õnneks keegi veel langenud, et avalikult iseennast oma perest olulisemaks tunnistada). Hoida oma nahka ja esimesel võimaluses põgeneda, kuhugi, kus nende elu-olu ei ole ohus. Kuid mida selline käitumisnorm tähendaks, kui see oleks laiemalt aktsepteeritud ja omastatud? Kuid enamus rahvast hooliks vaid iseendast? See tähendaks et põgenejad põgenevad ja maa jääb “sissetungijatele”, olgu nendeks kes iganes ja olgu sissetungi vormiks, mis iganes. St. et maal hakkaks domineerima uus elukorraldus, uus mentaliteet. Karjamentaliteet. Jah, seesama, mida üks satanist peaks südamest vihkama. Ja kui selline “kari” on kord juba vallutusretkele asunud, siis kesk urat julgeb öelda, et peale esimest rünnakut nad saavutatuga rahulduvad ja edasi ei tungi?! Esimene võit tähendab ju vaid üht- valitud tegutsemisviis on effektiivne. Seega edaspidised rünnakud on kindlalt tagatud ja “psühhoajaloo ürikutes” praktiliselt faktidena kirjas.

Minu arust on see kohutav ja masendav ühtaegu, kuidas “valge osa inimkonnast” end koomale tõmbab, ega suuda kuidagi end kokku võtta sedavõrd, et oma eksistentsi kaitsta ja lastele vaba eluruum tagada. Pean ütlema “valge”, sest justnimelt riigid, kultuurid ja piirkonnad, mis on valge rassi elupaigaks, on rünnaku all ja justnimelt need “valgete piirkonnad” on need, kus individualismi haibitakse ning karjamentaliteet põlu all on (aeg-ajalt leegitsema löövate eranditega arvestades muidugi).

Seega, individualism on tore ja kasulik, kui see on kontrollitud (inimese enese poolt) kuid EI OLE ülimuslikuks peetud. Kui vaja, kui tekib pikaajaline tunne, et “mina” ja “meie” on ohus, siis peaks end ikka niivõrd ületama, et käsi sirutada ja teise inimese käest kinni võtta. Keeruline teema muidugi, sest tänapäeval ei ole vaenlane “see konkreetne inimene seal, see konkreetne lahingumasin”, on vaid pool-vaenlased ja vaenulikud inimesed. Kuid kui see ebamäärane, kindlate parameetriteta mass saavutab ühel hetkel kriitilise piiri või saab kogemata või sihilikult teatava tõuke, muutub see mass Reaalseks Vaenlaseks, selliseks, kes hävitab su auto, su maja, võib-olla tapab pereliikme… Aga siis on juba räigelt hilja, nii hilja, et minugipoolest võid lihtsalt ära surra, maha löödud saada. Rumalus peab saama karistatud. Tahtlik rumalus. Aga kui terve rahvas on rumal? o_O

Ja siis öeldakse mulle, et mis selles halba on, et ma teen seda mida tahan, armastan seda, keda tahan (teisest rassist, peaaegu et teisest liigist)?! Sinu jaoks jah, ei ole halba, lühikeses perspektiivis... Aga mis siis, kui vanaduspõlves saad oma lastelastele üksnes muinasjutte rääkida, kuidas "vanasti" oli ja kuidas sa ise said praktiseerida vabadusi, mis su lastelastele tunduvad uskumatu müstikana? :S

Panin kirja, üle ei loe, vigasid ei otsi...
Image
User avatar
janMortis
Admin [ESF]
 
Posts: 614
Joined: Sat Sep 25, 2010 6:03 pm
Location: Nõmme

Re: Individualismist tõredalt...

Postby janMortis » Fri Aug 19, 2011 9:36 pm

Last week’s riots were different. There was no sense among the rioters of being part of a collective, no desire to transform society, just an inchoate, nihilistic desire to cause mayhem and to profit from the looting. The riots were not “protests” in any way, but a mixture of incoherent rage, gang thuggery and teenage mayhem.


To profit... Omakasu... Mnjah...
Image
User avatar
janMortis
Admin [ESF]
 
Posts: 614
Joined: Sat Sep 25, 2010 6:03 pm
Location: Nõmme

Re: Individualismist tõredalt...

Postby rittmeister » Thu Sep 01, 2011 2:04 pm

Kas individualism ja selle äärmuslik haipimine on ikka hea ja kasulik? Tänapäeval on individualismi jumaldamine juba sedavõrd domineeriv, et satanismi konteksti pole vast enam mõtet mängu tuuagi

Millist individualismi Sa silmas pead? Kas seda, mida promotakse "keegi ei vastuta millegi eest"-raames? Kui nimelt seda, siis ei saagi ju satanismi selles kontekstis mängu tuua, kuna kontekstis olemine tähendaks ju samastumist, satanism aga eristub säärasest "indivisualismist" täielikult... ja kui säärane "individualist" on millalgi sunnitud oma ninaotsast kaugemale vaatama, siis oma mugavuse tõttu alles hetkel, kui peab endale tunnistama oma (enda, oma pere, rahva, riigi vvm...) perssekukkumist?

Igatahes oleneb see konkreetse inimese vaimsest tasandist, kus ta resideerub. Mitte igaüks meist ei heieta “igavikulisi mõtteid” a la elu mõte, surma energeetiline olemus, igaviku ja lõpmatuse füüsiline olemus… Seega jah, on inimesi, kes on harjunud mõtlema “suures plaanis” ja on inimesi, kes kuidagi sinnamaani ei küündi.[/quote]

Kas, ütleme, satanistide hulgas pole arnotalisid ja ülesoojoosepeid ning kellel oleks õigus kellele "ettekirjutusi" teha?

Kuid kas ülim egoism (igapäevaelu tasandil) on kasulik, pikemas perspektiivis

Mis asi on "ülim egoism"? Ma olen ikka alati vahet teinud enesehävituslikul vastutustundetusel, mida ekslikult egoismiks peetakse ja teadlikul (ehk vastutustundlikul) egoismil

Ja kui nüüd toimub “tsivilisatsioonide kokkupõrge”, mida oleks vist õigem nimetada “religioonide kokkupõrkeks”, siis kes kuidas reageerib, kellel on juba veres kaotamine ja kes saab/jääb võitjaks? Ühiskond, mis on luudeni läbi imbunud kokkuhoidmisest või ühiskond, kus iga indiviid hoiab omaette ja peab ülimaks väärtuseks iseennast? Kui paljud individualistid suudavad kainelt mõelda ja näha suuremat pilti ja tunnistada, et kui nad koostööd ei tee, lõppeb see nende hävinguga. [/quote]

Religioonide kokkupõrge - jah see on parem võrdlus kui "tsivilisatsioonide kokkupõrge". Religioon kui eelkõige traditsioon (pärimuslik tava), mis kannab endas kollektiivset südametunnistust
versus
kultus, mis on religiooni baasil loodud eesmärki kandev ideoloogia... Kui silmas pidada islamimaailma ja kristliku maailma võimalikku kokkupõrget, siis esimene on religioosne maailm, mille liige toimib johtuvalt oma usulistest tõekspidamistest ja hirmust saada lükatud välja oma ühiskonnast.
"Valge", heaolus regresseerunud, euroopa ühiskonda võiks võrrelda individualistliku heaolukultusena, mille liikmete tegelikuks jumalaks on mugavus ja hirmuks kaotada oma vara ja heaolu. Kas selle alla mahuvad tegelikult ka riik, rahvas (rahvus), pere...?
Väidetavalt mahuvad, kuid tegelikult ega ikka ei mahu küll!
Kui see heaolukultus (jah - kultus, kuna selle tsiviliseeritus põhineb kristlikul moraalil, seega religioonil) kannaks endas ka vastutustunnet, siis saaks rääkida religioonide kokkupõrkest. Nüüd aga ainult...

...ühiskond, kus iga indiviid hoiab omaette ja peab ülimaks väärtuseks iseennast? Kui paljud individualistid suudavad kainelt mõelda ja näha suuremat pilti ja tunnistada, et kui nad koostööd ei tee, lõppeb see nende hävinguga. They will hunt you down and destroy you!..

Teadlik egoism ja individualism paneb inimese võitlema mitte religioossetest-, ideoloogilistest- või rahvuslikest loosungitest johtuvalt (millede eesmärgiks de facto on "ole loll ja sure kellegi teise heaolu nimel"), vaid soovist mitte tunnistada oma perssekukkumist elu viimase mõttena, enne kui võitja "armulik" kuklalask su elupäevad lõpetab.
Lootus on ainult lollide lohutus ja sureb sel juhul tõepoolest viimasena.
rittmeister
Moderator
 
Posts: 84
Joined: Mon Sep 27, 2010 8:59 pm
Location: Tallinn/Harjumaa


Return to Inimene vs Inimene (suhted)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests

cron