Page 1 of 1

Venekeelsed "Pühakirjad"

PostPosted: Thu May 02, 2013 3:10 pm
by janMortis
Jana on siis saanud valmis ka venekeelsed "Saatanlikud Pühakirjad".

Facebook Link

Nagu näha, siis meie oma (eestikeelse) ilmselge kaksikvend...