Feed

Mõtted ühest bakalaureusetööst...

Jutt satanismist, mis ei vaja kitsamat fookust.

Moderator: rittmeister

Mõtted ühest bakalaureusetööst...

Postby janMortis » Fri Oct 22, 2010 12:06 am

http://www.ut.ee/folk/library/BA_Kyngas.pdf

Sataniste puudutavas bakalureusetöös, mida ma hetkel huviga loen ja mis "veidral" kombel ei ole varem minu huviorbiidile lennanud (kui mitte arvestada fakti, et ma ise olen sellega seotud küsitluses ka kunagi vastaja olnud), on selline lauselõik:"...„Meeste valdav ülekaal eristab satanismi enamusest teistest, nii vanadest kui uutest religioossetest rühmadest“, ent ei selgita oma väidet lähemalt ega analüüsi, miks on meeste osakaal satanismis naiste omast suurem..." Selle peale suudaksin ma esitada suunava lisaküsimuse, kas pole põhjus mitte kaudselt või suisa otseselt selles, et satanism rõhub loogikale ja ratsionaalsusele ning tunded jäävad ilmselgelt intellektile alla, see omakorda keerab (stereotüüpse?) osuti aga meessoo poole?

Lisaks tekkis mul küsimus, et kuidas üldse on võimalik satanismi selgitada inimesele/institutsioonile, kellel/millel kogemuslik seos satansmiga puudub? Eesti riigi poolsed vastuargumendid MVO registreerimisplaanidele sisaldasid ikka ja jälle vihjeid Saatanlikule Piiblile ja seal kirjas olevatele reeglitele/käskudele. Vihjeid selles mõttes, et neid reegleid taheti jonnakalt üks ühele tõlkida. Ilma igasuguse selgituse/seletuseta. Sorry, aga asjad ei käi niimoodi! Võib-olla mõned teised religioonid lubavad suvalisel inimesel ühe raamatu läbi lugemisega "sotid selgeks saada", aga satanismi pead sa tunnetama, sa pead selles aastaid vaimselt püherdama, et aru saada mis ja kus ja kuidas! Seega esiteks tuleb võõrkeelsed ja tohutult olulised "käsulauad" maakeelde panna ning teiseks tuleb igale käsule eraldi selgitus taha kirjutada, minugipoolselt kasvõi notariaalselt kinnitatuna. See on punkt või tingimus, millest satanismi-vastased sujuvalt üle libisevad, takerdudes formaalsustesse ja pealtnäha kriitilistesse vastuoludesse. Näiteks käsk "...hävita ta!" saab ametnikelt ja teistelt vastalistelt inimestelt koheselt destruktiivse hinnangu, väitmaks, et just tänu sellele käsule on satanism ühiskonnale ohtlik ning selle legaliseerimine ei tohiks isegi arutlusele tulla. Õnneks on riik KOHUSTATUD teatud avaldustele reageerima ja neid arutlema. "HÄVITA TA!" tähendab 1) inimesele tema enda vahenditega jõuliselt vastu hakkamist a la verbaalselt norija tuleb ka verbaalselt maa sisse tampida 2) needmist läbi satanistlike rituaalide. Saatanlikud rituaalid aga on nii CoS'i kui osaliselt ka MVO mõttes psühhodraamad, mis viivad inimese psüühika vastavusse tekkinud olukorraga ning aitavad inimesel alateadlikul tasandil probleeme lahendada. Jah, võib öelda, et on ka teist sorti saatanlikke rituaale, mis pole sugugi nii "lillelised", kuid by the law pole needmine kuritegu (ega üldse mingi tegu).

Suvaline inimene tänavalt (loe: ametnik) ei hakkagi kunagi satanismi mõistma, sest kogu tema valmidus satanismi mõista peab mahtuma ühte kahte lausesse, hea/halb must/valge. Pealegi "täpselt teadmine" ei jäta enam mänguruumi naljatlemiseks ja naeruvääristamiseks, see aga on teatud inimste jaoks vägagi oluline komponent satanismist rääkimisel.

Mõtlema pani mainitud koolitöös ka stereotüüpe puudutav lause:"Mis tahes inimgrupi püsimajäämiseks on oluline, et ta vastandaks end teisele..." Millele vastandab end satanism? Satanistid on ilmselgelt inimgrupp ja tugeva ellujäämisinstinktiga (vähemalt üksikisiku tasandil) grupp seejuures. Seega, lähtuvalt sellest arusaamast peame me end millelegi/kellelegi vastandama. Ja minu arvates tuleks vältida seda kedagi ning rõhuda sõnale midagi. Mõnele inimesele vastandudes astutakse ohtlikule ja libedale pinnale, kus on kerged tulema vaenu õhutamise süüdistused. Seega "midagi"! Satanism vastandub rumalusele, loomulikkuse salgamisele, progressi kartmisele. Vb veel kümnele rohkem või vähem üldistavale asjale. Igatahes kõik, mis kisub inimest pigem tagasi minevikku, kui tõukab tulevikku, on vastandumist väärt. Samuti kõik, mis eitab inimese tegelikku olemust (nii pimeduse kui valguse olemasolu inimhinges), on väärt tapriga materdamist.

Lõpetuseks veel satanisti definitsioonist. Märkasin, et ikka ja jälle lahterdatakse sataniste siia või sinna alaliiki kuuluvaks. Peamiselt "tõelisteks" ja "wannabe'deks". Kuna mulle on ääretult vastukarva (satanismi kontekstis) sõnad "tõeline", "õige", "päris", siis mina oma definitsioonides neid ei kasuta. Ma usun, et ei pane väga mööda kui julgen öelda järgmist: Satanist on inimene, kes on satanismiga kursis enam-vähem kogu selle spektri ulatuses (teab kuhu ta kuulub selle joone peal) ning kes on suutnud aja (vanus) survest hoolimata jääda "oma liistude juurde" (elik on ilmutanud püsivust ja stabiilsust). See on puhtalt minu personaalne arusaam, mida igaüks võib kritiseerida, kuid lihtsalt niisama muuta ei saa (kuivõrd ma olen selle arusaamani jõudnud terve dekaad kestnud vaikse mõttetöö tulemusel.)
Image
User avatar
janMortis
Admin [ESF]
 
Posts: 614
Joined: Sat Sep 25, 2010 6:03 pm
Location: Nõmme

Re: Mõtted ühest bakalaureusetööst...

Postby Miisu » Fri Oct 22, 2010 8:31 am

Kirjutad: "Meeste valdav ülekaal eristab satanismi enamusest teistest, nii vanadest kui uutest religioossetest rühmadest“, ent ei selgita oma väidet lähemalt ega analüüsi, miks on meeste osakaal satanismis naiste omast suurem..." Selle peale suudaksin ma esitada suunava lisaküsimuse, kas pole põhjus mitte kaudselt või suisa otseselt selles, et satanism rõhub loogikale ja ratsionaalsusele ning tunded jäävad ilmselgelt intellektile alla, see omakorda keerab (stereotüüpse?) osuti aga meessoo poole?
With all due respect - ma põhimõtteliselt olen sinuga täiesti nõus, et mehed on ratsionaalsemad ja võivad olla seega satanismile lähemal. Aga! Ma kahtlen väga sügavalt, kas mehed leiavad satanismi enamasti intellektuaalsetel põhjustel. Vahel see kindlasti nii on. Aga ma arvan, olles nähes nii mõndagi sündivat satanisti, et üks põhjus, mis mehi on satanistide seas rohkem kui naisi, on see, et meestele on vähem nende väärikusele sobivaid subkultuure. Ma väidan, et enamus sataniste alustavad satanismist kui meelepärase ilmega subkultuurist, mitte kui sügavalt läbi mõeldud religioonist. Ja kui võtta satanismini jõudmise alusplatvormiks enda erilisuse rõhutamiseks valitud subkultuur, on selge, et tibi-ja machokultuse peavoolust väljapääsu otsival noorel isasel on endale väljundi otsimine keerukam kui naisel. Kui noor naine ei sobi valitsevasse peavoolu, siis on tal võimalus pöörduda näiteks emondusse, gootikasse, punki, vegaanlusse v miks ka mitte karusnahavastasusse. Naiste puhul on need mõttesuunad sotsiaalselt aktsepteeritavamad. Kui punkarit võetakse tõsiselt ja noort mees-gooti võib samuti tõsiselt võtta, siis mees-emo võtab ikka igaühe muigama (IMHO, ofkoors), rääkimata mees-vegaanist, mees-karusnahavastasest jms. Ehk süngema loomuga noorele ja võitlusvalmile meesisendile on satanism üks vähestest aktseptaablitest valikuvariantidest. See kergitab minu meelest kunstlikult mees-satanistide arvu ja ma usun, et nende seas, kes endale satanismi on läbi mõelnud ja sellele truuks jäänud, on naisi ja mehi pea ühepalju.
User avatar
Miisu
Discens
 
Posts: 20
Joined: Sun Oct 17, 2010 10:55 pm
Location: Tallinn

Re: Mõtted ühest bakalaureusetööst...

Postby janMortis » Fri Oct 22, 2010 3:25 pm

Olles ise meessoost ja olles satanismi enamasti arutanud vaid meesisenditega, arvan teadvat (või vähemalt aimavat), miks satanism nende jaoks atraktiivsem on. Ja siinkohal mõtlen ma just satanismi ennast, mitte satanismi kui religioosset vihmavarju, mille alla teatud inimesed kogunevad. St. olen küll ja küll näinud, kuidas naisisendeid võluvad satanismi MUUD ja kohati teisejärgulisemad aspektid, sellal kui mehed tunnevad satanismi olemuse vastu tõmmet. Ma pole veel näinud naist (vist), kes kummardaks loogikat ja ratsionaalsust määral, nagu mehed, ehkki nad võivad olla väga pragmaatilised. Muidugi on küll ja küll satanistlikke gruppe, kus on PALJU naisi, aga seal on neid palju seetõttu, et grupis on karismaatiline meesliider. Mis omakorda tähendab, et neid naisi hoiab satanismi juures hoopis teine komponent, kui mehi. Tahaks koguni küsida, kas neid üldse SATANISMI juures midagi hoiab, vb on neil lihtsalt tõmme võimukama isase ja salapärasuse suunas.
Image
User avatar
janMortis
Admin [ESF]
 
Posts: 614
Joined: Sat Sep 25, 2010 6:03 pm
Location: Nõmme

Re: Mõtted ühest bakalaureusetööst...

Postby Miisu » Fri Oct 22, 2010 4:04 pm

Siinkohal täiesti isiklikust hinnangust lähtuv vastulause - satanism on olemuselt müstiline, kuna see kujutab endast kaasaegse ja ratsionaalse eetikakoodeksi rüütamist mingi müütilise olendi nime alla. Seega, naised, kes hindvad sama eetikakoodeksit, aga ei pea vajalikuks selle ümber saatanliku kuvandi loomist, on ratsionaalsemad kui mehed. Vot nii. :D

Näiteks võiks ma tuua enda - niipalju, kui ma satanismist lugenud olen, siis ma tegelikult järgin selle põhimõtteid suuremas jaos, aga ei näe mõtet nende surumises mingi ühisnimetaja alla.
User avatar
Miisu
Discens
 
Posts: 20
Joined: Sun Oct 17, 2010 10:55 pm
Location: Tallinn

Re: Mõtted ühest bakalaureusetööst...

Postby oTta » Fri Oct 22, 2010 9:29 pm

Miisu wrote:satanism on olemuselt müstiline, kuna see kujutab endast kaasaegse ja ratsionaalse eetikakoodeksi rüütamist mingi müütilise olendi nime alla. Seega, naised, kes hindvad sama eetikakoodeksit, aga ei pea vajalikuks selle ümber saatanliku kuvandi loomist, on ratsionaalsemad kui mehed. Vot nii. :D

HAA...sisuliselt ei loo ka meie selle "eetikakoodksi" ümber saatanliku kuvandit...meie jaoks on se üldiselt sümbol (kellele rohkem, kellele vähem).
Vot nii mai ääs :mrgreen:
Sul on 2 valikut:
kas lepid olukorraga
või parandad enda jaoks
,

..aga ÄRA VIRISE!!
oTta
Triplicarius
 
Posts: 372
Joined: Mon Sep 27, 2010 11:13 am
Location: mustamäe

Re: Mõtted ühest bakalaureusetööst...

Postby rittmeister » Mon Oct 25, 2010 8:54 am

Naised meestest ratsionaalsemad...

Kodus kuuled sihukest asja pidevalt - ei midagi uut, kullake...
Tegelikult on naised meestest ratsionaalsemad ainult läbi emaliku alalhoiuinstinkti, kõiges muus laienevad neile üldinimlikud iseloomukriteeriumid, kui nii võib öelda. Üldjuhul olen seda meelt, et isiksusi ei jagata sugupoolteks.
rittmeister
Moderator
 
Posts: 84
Joined: Mon Sep 27, 2010 8:59 pm
Location: Tallinn/Harjumaa

Re: Mõtted ühest bakalaureusetööst...

Postby Miisu » Mon Oct 25, 2010 9:13 am

HAA...sisuliselt ei loo ka meie selle "eetikakoodksi" ümber saatanliku kuvandit...meie jaoks on se üldiselt sümbol (kellele rohkem, kellele vähem).
Vot nii mai ääs :mrgreen:


Ott, aga kui te kasutate teadlikult saatanat sümbolina, siis te ju lisategi teadlikult oma eetikakoodeksile sümbolina mütoloogilise kuju. Ehk siis, kui te ei tahaks ise oma koodeksit müstifitseerida, siis võiks seda eetikanormide süsteemi või filosoofiat nimetada ka lihtsalt "postmodernistlikuks ratsionalismiks" või mõneks muuks "-ismiks" ilma saatanate ja ingliteta.

Rittmeister. Õige, naiste ratsionalismi toetab emalik alalhoiuinstikt, väga hea tähelepanek. Ja mulle meeldis ka Sinu mõte, et muus osas ei maksa inimesi jaotada sugupoolteks. Aga sel juhul, hmm - miks kõlab Su, oletan, et mulle sihitud lause "Kodus kuuled sihukest asja pidevalt - ei midagi uut, kullake...". ? See deminutiiv on üsna selge soolise tähendusega, Siirad vabandused muidugi, kui Sa selle "kullakesega" soovisid tähistada ka Otti või Morti.
User avatar
Miisu
Discens
 
Posts: 20
Joined: Sun Oct 17, 2010 10:55 pm
Location: Tallinn

Re: Mõtted ühest bakalaureusetööst...

Postby rittmeister » Mon Oct 25, 2010 12:11 pm

:lol:
Jah otile või mordile ma kullake ei ütleks.
Tegelikult on asi lihtsalt selles, et temake mul kodus nagu Sinagi ei jaga ilmselt matsu, et Saatanat kui sümbolit ei lisata kusagile teadlikult ning et näiteks minule on ta kõike muud kui mütoloogiline kuju.
"Teadliku lisamise" asemel võiks kõne alla tulla "emotsionaalne teadvustamine", ehk...

P.S. Kuna mul puudub õnneks igasugune humanitaarne haridus, siis õnneks ei tunne ma hästi võõrsõnu. Mis asi on deminutiiv? (Lisaks olen laisk ja ei viitsi netist otsida)

P.P.S. Kõigile - üleüldse eelistaksin, et inimesed ei kasutaks foorumis väga keerulisi võõrsõnu, mida iga mitte-humanitaar ei pruugi teada ja nimetaksid asju ja isikuid oma nimega. Kui räägitakse Saatanast ei ole vaja öelda Adrameleh, kui Buddast - siis mitte kasutada tolle kodaniku passinime, jne... tänud! :)
rittmeister
Moderator
 
Posts: 84
Joined: Mon Sep 27, 2010 8:59 pm
Location: Tallinn/Harjumaa

Re: Mõtted ühest bakalaureusetööst...

Postby rittmeister » Mon Oct 25, 2010 12:14 pm

Ja - olen aus - minu kullake kodus ON minust ratsionaalsem :roll:
rittmeister
Moderator
 
Posts: 84
Joined: Mon Sep 27, 2010 8:59 pm
Location: Tallinn/Harjumaa

Re: Mõtted ühest bakalaureusetööst...

Postby Miisu » Mon Oct 25, 2010 12:42 pm

Vabandust humanitaaritsemise pärast, filoloogiharidus lööb välja. Deminutiiv on vähendava, meelitava ja/või hellitleva tähendusega sõna.
User avatar
Miisu
Discens
 
Posts: 20
Joined: Sun Oct 17, 2010 10:55 pm
Location: Tallinn

Re: Mõtted ühest bakalaureusetööst...

Postby rittmeister » Mon Oct 25, 2010 1:40 pm

Miisu wrote:Siinkohal täiesti isiklikust hinnangust lähtuv vastulause - satanism on olemuselt müstiline, kuna see kujutab endast kaasaegse ja ratsionaalse eetikakoodeksi rüütamist mingi müütilise olendi nime alla.

Aga jääb siinkohas ikka kripeldama ja ütleks veelkord - satanism ei ole minu jaoks olemuselt müstiline, vaid satanismi olemus seisneb tema emotsionaalsuses. Lihtne rusikareegel oleks inimese jaoks veendumaks tema võimes mõista satanismi (või ehk ka olla satanist!) katsuda mõelda mõistetes subjektiivne ja objektiivne - mõistete hea ja halb asemel - see oleks esimene samm. Saada üle hea ja halva stereotüübist omaenda ego tähtsustamise seisukohalt - filosoofid on KÕIK alati mõelnud ühiskonna tasandil, satanist mõtleb AINULT iseenda tasandil. Sel't tasandilt on võimalik objektiivselt hinnata ümbrust ja ümbritsevaid inimesi ja teha (teoreetiliselt!) alati õige samm samas suunas kui mõistetes hea ja halb mõtlejad. Kuid ühe eelisega - oskusega olla ALATI iseendale hea, mis annab alati võimaluse jagada sama inimestega, kes seda väärivad, vältides samas võimalikku altminekut, pettumusi, lüüasaamisi...jne...
Nii et - üleüldine ratsionalistlik maailmavaade on käsitletud läbi emotsionaalsuse, mitte ainult mõistuse.
Nii nagu satanism julgeb, end küll religiooniks pidades, tunnistada olemist osake ülemaailmses religioosses "meelelahutusäris", nii julgeb satanist - vaatamata omaenda seisukohale, et KÕIK jumalad on inimeste endi loodud - tunnistada end homo religiuseks (õigekiri?). Teisiti võiks seda viimast väidet seletada ehk ka nii: kui hüvakäeraja religioonides tunnistatakse ühe teadmiste liigina ka ilmutuslikku teadmist, siis satanisti jaoks - kui see on ka tema puhul nii - on see ilmutus pärinev temast endast. Tekkis koos temaga ja kaob koos temaga. Asjal on väärtust vaid eluajal, sest satanisti puhul see ilmutus ülistab elu, mitte ei vihka seda.
Nojah - emotsionaalset mõtlemist on väga raske seletada ja edastada. Juba see on üks paljudest põhjustest, miks satanism ei "kuuluta".
rittmeister
Moderator
 
Posts: 84
Joined: Mon Sep 27, 2010 8:59 pm
Location: Tallinn/Harjumaa

Re: Mõtted ühest bakalaureusetööst...

Postby Miisu » Mon Oct 25, 2010 2:00 pm

Lugesin Su argumentatsiooni, osalt olen nõus, osalt ei. Aga me ei saagi olla ühel nõul, sest Sina argumenteerid satanistina, mina ateistina. Ja lisaks sellele on ka erinev muu taust - mina servapidi teoloogina (tõsi, teoloogiamagistrantuur Tartus ei päädinud vastava kraadiga, kuna veendumused jäid teaduse tegemiseks liiga leigeks), Sinu tekst viitab semiootiku või filosoofi taustale. Igatahes loobun siinkohal edasisest kraaklemisest müstika teemal, kuna olen religioosses foorumis siiski võõras ja mul ei sobi inimeste usulisi tundeid tallata.
User avatar
Miisu
Discens
 
Posts: 20
Joined: Sun Oct 17, 2010 10:55 pm
Location: Tallinn

Re: Mõtted ühest bakalaureusetööst...

Postby Jann » Mon Oct 25, 2010 11:04 pm

[adminedit]: post deleted...

1- lack of background information about the subject;) Tip1: ask oTta
2- Tip2: Forum Rules/No.1
User avatar
Jann
Centurio
 
Posts: 608
Joined: Wed Oct 13, 2010 9:33 pm
Location: Tallinn

Re: Mõtted ühest bakalaureusetööst...

Postby oTta » Tue Oct 26, 2010 9:51 am

selle pika paukumise saaks tunduvalt lühemini kokku võtta - Saatan, Satanism pole müstika, vaid "kaubamärk" (TM) kirjeldustele meie filosoofilistes ideedes. otseselt ju Saatana kehastust ei eksisteeri. halli massi jaoks lissalt see uskumus liigselt lihalik, patune, räpane, isekas...tabu. mei hakka oma filosoofiat ja uskumusi ometi Tabuismiks nimetama. Satanism on selleks ülimalt sobiv.

miks se nimetus vel hea on - religiooni nimi Satanism välistab igasuguste vusside tungi religiooni sisse. inimene, kes on muidu üsna satanistlike aadetega, kuid tõrge "Satanism" välistab olukorra, et meie ridadesse kinnise mõtlemisega, "inside the box" isiksus satuks. lahtise peaga inimene endale kohe risti ette ei lööks. ta uurib asja (loeb, küsitleb jne) ning siis otsustab...ei hakka kohe käsi vehkima, et "satanistid on hullud huligaanid" jne.

selleks ka sis nimetus SATANISM
Sul on 2 valikut:
kas lepid olukorraga
või parandad enda jaoks
,

..aga ÄRA VIRISE!!
oTta
Triplicarius
 
Posts: 372
Joined: Mon Sep 27, 2010 11:13 am
Location: mustamäe

Re: Mõtted ühest bakalaureusetööst...

Postby rittmeister » Tue Oct 26, 2010 10:40 am

Miisu wrote:Aga me ei saagi olla ühel nõul, sest Sina argumenteerid satanistina, mina ateistina.

Napakymppiin!!!
Miisu wrote:Ja lisaks sellele on ka erinev muu taust - mina servapidi teoloogina (tõsi, teoloogiamagistrantuur Tartus ei päädinud vastava kraadiga, kuna veendumused jäid teaduse tegemiseks liiga leigeks), Sinu tekst viitab semiootiku või filosoofi taustale.

Ämbrisse!!!
Tõsi küll - praegu loen täitsa mõnuga Nietzsche "Antikristust" (kuigi - raske, kuram), DrLaVey SP, SK & Gilmore SS on kah korralikult läbi töötatud, Freudi "3 statji o polovõh blechenii"(oli vist nii) on kogu mu filosoofilie pagas. Põhiline muidugi - Piibel, VT & eriti UT (viimast suutsin omalajal peast tsiteerida - lemmikhobiks lahkusuliste "kustutamine").
Nojah - Kel on sellele antakse, kel pole, selt võetakse seegi, mis ta arvab enesel olevat (oli vist Matteus).
Tegelikult - Nietzsche "vaba hing"... :)
rittmeister
Moderator
 
Posts: 84
Joined: Mon Sep 27, 2010 8:59 pm
Location: Tallinn/Harjumaa

Re: Mõtted ühest bakalaureusetööst...

Postby oTta » Tue Oct 26, 2010 10:43 am

kle selgita oma lühendid "võhikule" lahti... igaüks ei taipa.
Sul on 2 valikut:
kas lepid olukorraga
või parandad enda jaoks
,

..aga ÄRA VIRISE!!
oTta
Triplicarius
 
Posts: 372
Joined: Mon Sep 27, 2010 11:13 am
Location: mustamäe

Re: Mõtted ühest bakalaureusetööst...

Postby rittmeister » Tue Oct 26, 2010 10:56 am

oTta-le: õige märkus.
Vabandan - näete nüüd - ise soovin, et võõrsõnu vähem oleks ja järgmisel päeval panen ise "pange".. :oops:
SP-saatanlik piibel
SK-saatan kõneleb
SS-saatanlikud pühakirjad
VT-vana testament
UT.uus testament

...ja öösiti ma ei modererereeri, siis olete halastamatu unetu adminniga silmitsi..

Eile lugesin kah selle bakalaureusetöö läbi - noh, statistika, päris kasulik, samas sobivates kohtades heatahtlikult kommenteeritud autori poolt kasutades tsitaate satanismi klassikutelt, ka MVO avaldusi.
Üldjuhul mulje hea. Statistiline tulem: wannabed, tüüpilised ja tõelised - oli päris huvitav, s.t. see "tüüpiline" oli mulle justkui eraldi väljatooduna üllatuseks. Aga mõttetu.
a' la "tuunitud satanist"?? Mõttetus. :)
rittmeister
Moderator
 
Posts: 84
Joined: Mon Sep 27, 2010 8:59 pm
Location: Tallinn/Harjumaa

Re: Mõtted ühest bakalaureusetööst...

Postby oTta » Tue Oct 26, 2010 8:28 pm

nii, arutasin seda müstilisuse aspekti miisuga vel - jõudsime järeldusele, et me päris ühel nõul siiski pole. tema jaoks on saatan/satanism (kas sis füüsilise kehastusena või loodus-/eluenergia näol) müstika, minu jaoks mitte. ma isegi mõistan, miks müstiliseks pidada. kui inimene ei usu või ei mõista ümbritsevat energiat, aurat vm, sis se on tema jaoks müstiline. mina ei mõista samuti, kuid ma usun ja se on minu jaoks ülimalt loogiline, nisis seda müstiliseks ei pea. nimi satanism tuleneb tõesti müstilisest kehastusest, kuid meie jaoks on nime taga sugugi mitte-müstiline "konseptsioon"...täiesti teises olemuses.
nagu heal lapsel mitu nime, sis ühe nime taga võib olla ka mitu tähendust.
Sul on 2 valikut:
kas lepid olukorraga
või parandad enda jaoks
,

..aga ÄRA VIRISE!!
oTta
Triplicarius
 
Posts: 372
Joined: Mon Sep 27, 2010 11:13 am
Location: mustamäe

Re: Mõtted ühest bakalaureusetööst...

Postby Ishtar » Wed Aug 08, 2012 1:39 am

Teema pealkirjaga seoses tahaksin lihtsalt ära mainida, et ka mina hakkan uuel aastal satanismist tööd tegema.
Tegemist on antud juhul siiski gümnaasiumi kohustusliku uurimustööga.
User avatar
Ishtar
Discens
 
Posts: 48
Joined: Sat Aug 04, 2012 11:11 pm

Re: Mõtted ühest bakalaureusetööst...

Postby 27vaimu » Wed Aug 08, 2012 9:19 pm

((((Satanism on olemuselt müstiline, kuna see kujutab endast kaasaegse ja ratsionaalse eetikakoodeksi rüütamist mingi müütilise olendi nime alla.
kui te kasutate teadlikult saatanat sümbolina, siis te ju lisategi teadlikult oma eetikakoodeksile sümbolina mütoloogilise kuju. Ehk siis, kui te ei tahaks ise oma koodeksit müstifitseerida, siis võiks seda eetikanormide süsteemi või filosoofiat nimetada ka lihtsalt "postmodernistlikuks ratsionalismiks" või mõneks muuks "-ismiks" ilma saatanate ja ingliteta.)))))
Ma pole tükk aega sellist ladusat ja selget Eesti keelt lugenud, kus inimene, antud juhul "Miisu", ennast täiesti selgelt arusaadavaks teeb :D :D (vaidlusse teiega ei astu, mul omad vaated ja arusaamad mis osaliselt kattuvad "Miisu" vaadetega, osaliselt "Otta" ja teiste sõnavõtjate vaadetega)
Satanismi eelis-kõigil võib olla ja ongi oma arusaam ja vaated :D :D
27vaimu
Immunis
 
Posts: 68
Joined: Tue Feb 01, 2011 5:43 pm

Next

Return to Üldine Infovoog

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest