Feed

Andres Põder, satanism ja Eesti

Siseriiklike Murede Arutamise Keskus...info Eestist selle erinevates vormides.

Andres Põder, satanism ja Eesti

Postby janMortis » Tue Aug 28, 2012 1:38 pm

Aastal 2005 kirjutas EELK peapiiskop Andres Põder nii:

"Minu meelest ei peaks sataniste registreerima. Eestis on keelatud vihkamisele õhutamine..."


Nüüd, aastal 2012 aga niimoodi:

"Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Andres Põder saatis eelmisel nädalal justiitsministeeriumile ja siseministeeriumile kirja, milles palub jätta karistusseadustikus vihkamist ja vaenu õhutamist puudutavad muudatused sisse viimata, kuna need piiravad mõtte-, sõna- ja usuvabadust..."


Okei, esmapilgul ajas tagajalgadele lihtsalt potentsiaalne vastuolu, aga antud artiklisse süvenedes ja seda satanismi kontekstis seedida üritades (meenutagem neid eelarvamuslikke süüdistusi, mida riigiametnike poolt satanismi suunas on pillutud): oot, oot, mis toimub? Satanismi on hukka mõistetud ju justnimelt selle põhjal mida inimesed ARVAVAD, mida nad EELDAVAD, mida nad OLETAVAD ja mida nad KARDAVAD, mitte selle põhjal, mis me tegelikult oleme (see ei tundu kellelegi erilist pinget pakkuvat). Kas uus seadus tähendab seda, et kui ennem lükati satanistide taotlused tagasi mingite leiutatud põhjenduste abil, siis nüüd saab otse toetuda konkreetsele paragrahvile? Et sa ei peagi olema midagi füüsiliselt teistele isikutele teinud, lihtsalt mõtled eeldatavasti halba ja ongi kombes, süüdi?

Antud kirjatükki lugedes valitseb vähemalt minu peas küll üks paras vastuolude kaos. Paranoia kicks in ja muud emotsioonid. Mis te arvate?
Image
User avatar
janMortis
Admin [ESF]
 
Posts: 614
Joined: Sat Sep 25, 2010 6:03 pm
Location: Nõmme

Re: Andres Põder, satanism ja Eesti

Postby Jann » Wed Aug 29, 2012 4:02 pm

No toona ta mõtles, et on keelatud selline tegevus (süvenemata MVO ideedesse jne), kuid hiljem mõtles ikka sama, aga lisas, et seda ei peaks päris kriminaliseerima kaa.. Kõike ei saa kriminaliseerida, mis siiski võib olla keelatud või ebasünnis. Moraali ja käitumisreegleid näiteks ei saa kriminaliseerida.
User avatar
Jann
Centurio
 
Posts: 608
Joined: Wed Oct 13, 2010 9:33 pm
Location: Tallinn

Re: Andres Põder, satanism ja Eesti

Postby rittmeister » Thu Aug 30, 2012 8:48 am

Niipalju kui mina sellest asjast välja torkisin:
Vaadakem korraks kehtivat Karistusseadustikku
§ 151. Sotsiaalse vaenu õhutamine:Tegevuse eest, millega avalikult on kutsutud üles vihkamisele või vägivallale seoses rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste veendumuste, varalise või sotsiaalse seisundiga, - karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
Muudatusettepanek:
KARISTUSSEADUSTIKU, KRIMINAALMENETLUSE SEADUSTIKU, VANGISTUSSEADUSE JA VÄÄRTEOMENETLUSE SEADUSTIKU MUUTMISE SEADUS
§ 1. Karistusseadustiku muutmine
8) paragrahvi 151 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Tegevuse eest, sealhulgas kirjutise, pildi, sümboli või muu materjali kasutamise, levitamise või jagamise eest, millega avalikku rahu häirival viisil või süstemaatiliselt kihutatakse vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele isiku või isikute rühma vastu, keda määratletakse kodakondsuse, rahvuse, rassi, kehalise tunnuse, terviseseisundi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varalise või sotsiaalse seisundi alusel, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.“;
Uued sõnad on diskrimineerimine ja seksuaalne sättumus
Meenutades uudist oktoobrikuust 2011:
Internetiportaal Kotimaa24.fi teatel on endine EELK vaimulik Heino Nurk on pöördunud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku Mari-Liis Sepperi poole taotlusega, et volinik annaks oma arvamuse tema väljaarvamise kohta EELK Usuteaduse Instituudi õppejõudude hulgast.
Niipalju kui mina aru saan, kaasates siia veel ka möödunudaastase Humanistliku kristluse manifesti (doktor Jaan lahe EELK-st) ja Traditsioonilise kristluse manifesti (pastor Kristjan Luhamets) pooldajate vahelise sõnasõja, milles viimased heitsid esimestele ette pedesallivust, skandaali karismaatikute peavikaari doktor Heigo Ritsbekiga märterluskompleksi põdeva näitsiku väidetava seksuaalse ahistamise pärast (muide, vana on praegu Aafrikas, kus neegrid teda piiskopiks pühitsevad) ja muu kristliku silmakirjalikuse, teen ma järelduse, et kui lugeda eelpool allajoonitud kohti, saame aru, miks need muudatused kirikule ei meeldi. Piiskopi pöördumises väljendatud "mure":(tsitaat) Ligi aasta menetleb soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik avaldust, kus EELKd süüdistatakse sisuliselt võrdõiguslikkuse seaduse rikkumises. Ning kui volinik nüüd miskipärast arvaks, et EELK ongi seaduserikkuja, siis teatud tõlgenduste pinnalt saab EELK-le inkrimineerida selle pinnalt (kui muidugi seadust muudetakse) süstemaatilise süülise käitumise (tsitaadi lõpp). Uue seaduse kohaselt võrdõiguslikuse volinik peakski nii arvama.
On tõepoolest selge, et selline seadusemuudatud ahistaks EELK, mis oma põhjamaade vennaskirikutest on traditsioonilisem ja konservatiivsem, usuvabadust (ehk täpsemalt - praktiseerida seaduslikult on usku selle konservatiivses vormis).
Meenutades eestiaegset Gori karikatuuri Konstantin Päts'ist "Rahvustervikus, see olen mina!", võiks hetkel nentida koomilise olukorra ehk nii: "Kuna Eesti Vabariigis puudub riigikirik, saab selleks olla ainult EELK!" :lol:
rittmeister
Moderator
 
Posts: 84
Joined: Mon Sep 27, 2010 8:59 pm
Location: Tallinn/Harjumaa

Re: Andres Põder, satanism ja Eesti

Postby janMortis » Thu Aug 30, 2012 12:57 pm

Ma just hiljuti torisesin ka sel teemal, et ehkki Eestis ei ole riigikirikut, siis mingites küsimustes (ntx need, mis puudutavad satanismi või ka näiteks eetikat/moraali) pöördutakse ometigi kiriku poole. Ja justnimelt EELK poole, mitte näiteks ei minda sinna kirikusse aru pärima, kuhu suundus Jaan J. Leppik.

Üleüldse, milline õigus on kristlikul Kirikul olla satanismi üle peetavate diskussioonide juures otsustajaks. Ükskõik millisel kõrgel või madalal tasandil. Kuna nad on (meeleldi) meiega vastasseisus (ja ega me ka seda pahaks pane eks;), siis on tegu ilmselge erapoolikusega ja nad tuleks protsessist kõrvaldada...!

Tekib mulje, nagu arvaks Kirik ja arvab ka Riik, et satanistid kuuluvad KRISTLUSE alla ja on seega "hallatavad" kristlike kirikutegelaste poolt O_O?! Oodates Inkvisitsiooni...?
Image
User avatar
janMortis
Admin [ESF]
 
Posts: 614
Joined: Sat Sep 25, 2010 6:03 pm
Location: Nõmme

Re: Andres Põder, satanism ja Eesti

Postby rittmeister » Thu Aug 30, 2012 2:07 pm

Leppiku kohta see ei käi, kuid paljudes kirikutes on mehi, kes on kulgenud sirgelt ühest konfessioonist teise nagu müügimees ühest firmast teise. Võiks nii mõnegi nimetada, kuid mis tähtsust sel hetkel on - head kulgemist neile.
Satanistid "kuuluvad" kristluse "mõjusfääri" seoses nimega Saatan. Nii võib Põderi kunagisi väljaütlemisi tõlgendada. Muude uskude, kes kuuluvad usuühenduste ümarlauda (islam, krishna, maausk, keegi veel..) koha pealt ei kobiseta, KUID!.... lastakse kõrges kaares pähe. Vaatkem kasvõi Maavalla Koda, kes ei suuda mingi valemiga takistada Hiite maharaiumist-rüvetamist. Kuigi näiteks Maardu Hiie kaitseks võttis meedias väga mehiselt (ma ütleks) sõna EELK Sangaste koguduse pastor hr.Ivo Pill (kes muide kuulub EELK n.ö. konservatiivsemasse-traditsioonilisemasse "tiiba"), võib üldise suhtumise välja lugeda "skandaalse" (ajakirjanduse vaimukus) ex-pastori Kalle Gastoni raamatust "Püha (t)öö ehk ma olin pastor", kus ta mainib heapastorlikuks käitumisest ümberkaudsete ohvrikivide-hiite maa pealt kaotamise. Naljana mõeldu kajastab elu. Internet pakub väga hea võimaluse saada üldpilt toimuvast ja jõududest, mis siinses riigis arvamusi kujundavad.
rittmeister
Moderator
 
Posts: 84
Joined: Mon Sep 27, 2010 8:59 pm
Location: Tallinn/Harjumaa


Return to S.M.A.K.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron