Eesti Satanistlik Kogudus "Musta Veenuse Ordu" (edaspidi MVO), on Eesti esimene ja seni ka ainus avalikus sfääris tegutsev satanistlik organisatsioon, mis loodi 2001 aastal ning mille eesmärkideks vastavalt MVO põhikirjale ja sisekorrareeglitele on Eesti kodanikest satanistide koondamine, ühiskonnale/meediale/ametkondadele satanismi puudutava informatsiooni jagamine ning liikmetele omavahelise dialoogikeskkonna ja vajadusel saatanlike rituaalide võimaldamine. Seda kõike vastavuses Eesti seaduste ja üldinimlike väärtustega, kuid samas inimolemust IGAS ASPEKTIS jaatava alatooniga, kuivõrd enesepettus on üks Saatanlikest Pattudest, mida satanist endale üldjuhul lubada ei saa.

 


Lisaks sellele, et pakume Eesti satanistidele ja ka satanismihuvilistele informatsiooni ja võimalust omavahel suhelda, oleme huvitatud ka nö. kirjanduslikust poolest. Selle tulemusel on MVO lugejateni toonud mitu märkimisväärset teost, milleks on Saatanlik Piibel (kolm trükki; neist viimane Saatana Kiriku ülempreestri P.H.Gilmore´i osalisel juhendusel ja eessõnaga), Saatan Kõneleb, Saatanlikud Pühakirjad ning ka Necronomicon. Mitmed neist Algol Kirjastuse kaasabil. Loodetavasti ei jää need raamatud viimasteks ning aja jooksul täieneb see nimekiri veelgi. Kõik selle nimel, et murda ühiskonnas valitsevaid stereotüüpe ja valgustada inimesi satanismi reaalse olemuse suhtes.

 


MVO on aja jooksul läbi teinud mitu määrava tähtsusega muutust ja teisenemist, loobumata seejuures oma peamisest motost: Koondada sataniste, kelle jaoks oma usu/maailmavaate varjamine on üldjuhul väär. Esiteks lahkus sisevastuolude tõttu Eesti Satanistliku Koguduse idee algataja ning kokkukutsuja, teiseks tõstsime täisliikme staatuse vanusepiiri 21 eluaastale. Ning kolmandaks kaotas legaliseerimisprotsess määramatuks ajaks oma tähtsaima koha MVO prioriteedide seas. Kõrvaltvaataja jaoks ei ole muudatused nii olulise tähtsusega, kuivõrd MVO on jätkuvalt olemas ning väljapoole suunatud prioriteedid on jäänud samaks.

 

 

 

© MVO