LIITUJATELE

NB! Liitumispiir on 17 eluaastat, hääleõiguslikuks initseeritud täisliikmeks saadakse mitte varem kui 21 aastaselt.

Musta Veenuse Orduga liitumiseks on kolm allpool kirjeldatud võimalust.

Esiteks, PDF formaadis ankeet. Lae alla, trüki välja, täida ära, pane koos esseega ümbrikusse ning saada alljärgnevale postiaadressile:

P.S. Võimalik et peate kasutama paremklikki ja Save As... võimalust ankeedi allalaadimiseks, sest kohati on inimestel PDF faili avamisega siin probleeme.Teiseks, DOTX formaadis ankeet. Lae alla, täida ära ning saada koos esseega alljärgnevale meiliaadressile:

Kolmandaks, online ankeet (vana versioon, kasutada vaid eelneval kokkuleppel). Täida ära, trüki valmis essee ja saada essee järgnevale aadressile:Essee teema võid valida ise, kuid valiku hõlbustamiseks järgnevad 7 teemat, millest vali endale sobivaim. Essee pikkuseks on vähemalt 1 A4.

 

Teadmiseks.

On ilmselge, et meie Ordu ootab uusi liikmeid. Sataniste, kes on meiega ühel nõul, et satanism pole maha salgamiseks ning kes julgelt ja varjamata satanismi "praktiseerivad".

Kahjuks/õnneks ei sobi sugugi iga suvaline inimhing meie sekka. Seda ütleme kohe ja otse välja! Oleme algusest peale pööranud suurt tähelepanu sellele, et liikmekandidaadil oleksid teatavad omadused. Me soovime, et meie seltsilisteks oleksid isikud, kes on oma olemuselt meile sarnased, ega hakkaks oma arusaamade või suhtumisega teistele vastu töötama. Seepärast hindame teatavaid omadusi, mis tulevad liitujatele kindlasti kasuks ja mis peaks kaasa aitama liikmetevahelise sünergia tekkimisele:

 1. oskus vestelda

 2. oskus mõtelda

 3. lai ja avatud silmaring

 4. oskus oma seisukohti kaitsta

 5. oskus oma mõtteid väljendada (nii kõnes kui ka kirjas)

 6. oskused, millest ka teistele koguduseliikmetele kasu/abi oleks

 7. hinnatus väljaspool "Musta Veenuse Ordu"-t

 8. keskmisest kõrgem moraali- ja eetikatunnetus

Peale selle, et me teatud omadusi hindame, on ka teatav hulk omadusi, mida me oma kaaslaste juures näha ei soovi ja mis võivad osutuda erinevate probleemide tegelikuks põhjuseks:

 1. rumalus

 2. piiratus (võimetus näha oma ninaotsast ja oma arusaamadest/kogemustest kaugemale)

 3. harimatus ja haridusest/haritusest mittehoolimine

 4. silmatorkav räpakus

 5. mõttevaesus

 6. reetlikkus (siia alla kuulub ka näiteks sõnavabaduse sildi all inimeste verbaalne ründamine)

 7. liigne lobisemishimu (eriti mis puudutab "MVO" asjadest lobisemist väljaspool "MVO"’d)

 8. vastutusvõimetus

Viimastele võib lisada kõik Saatanlikud Patud.

Seega, kui soovid hakata meie Ordu liikmeks, veendu, et sul on vähemalt mõned meie seas hinnatud omadused ja mitte liiga palju meie poolt taunitud omadusi.

Ankeedi täitmisel arvesta, et just see on sinu saatuse otsustamisel määrava tähtsusega. Oleme koostanud ankeedi just sel eesmärgil, et saada inimesest aimu ka ilma teda ise nägemata. On mõistetav, et enne kui kellegi liikmeks võtame, tahame veenduda, et meie sobime temaga ja tema sobib meiega. Meil pole vaja, et keegi meie seast hakkaks end sobimatu kaaslase pärast ebamugavalt tundma. Ankeeti täites ära koonerda! Anna pliiatsile valu! Vasta igale küsimusele nii põhjalikult, kui vähegi oskad! Palju on neid ankeete, mille oleme sobimatuks tunnistanud vaid seetõttu, et vastatud on vaid paari sõnaga. Isegi kui su vastused ka mõtete poolest meie omadega 100% ei kattu, pole see sugugi hull, juhul kui suudad oma mõtteid kuidagi põhjendada. Mitmekesisus ei tule MVO'le kahjuks, otse vastupidi, mitmekesisus on üks MVO alustaladest.

Kui täidetud avaldus ja essee on kätte saadud, vaadatakse see juhatuse poolt läbi (reeglina nädala jooksul) ning tehakse otsus, millest ka sind teavitatakse. Julget pealehakkamist ja pastakale valu, karta pole midagi.