Satanist EI... (*)

 

 

 

* - satanistide seas levinud ja levivad arusaamad satanistile mittekohastest tegevustest. Samas tuleks jätkuvalt meeles pidada, et ülimaks peetakse iseenda tahet ja samas võimet täielikult vastutada oma tegude eest. Samuti peaks ära märkima, et ülal mainitud arusaamad erinevad mingis ulatuses "koolkonniti", olenevalt kasvõi sellest, kas tegu filosoofilise või religioosse satanistiga.

© MVO