SAATANLIKUD DEKLARATSIOONID

 

 

 

Anton Szandor LaVey

 

1. Saatan väljendab naudingut karskuse asemel!

2. Saatan väljendab vitaalset eksistentsi hingeliste soovunelmate asemel!

3. Saatan väljendab inimlikku tarkust silmakirjaliku enesepettuse asemel!

4. Saatan väljendab lahkust nende suhtes, kes selle ära on teeninud; tänamatutele raisatud lahkuse asemel!

5. Saatan väljendab kättemaksu teise põse ettepööramise asemel!

6. Saatan väljendab kohusetunnet ja vastutust, mitte muretsemist psüühiliste vampiiride pärast!

7. Saatan väljendab inimest kui tavalist looma, sageli paremat, kuid veel sagedamini halvemat kui need, kes kõnnivad neljal jalal, looma kes tänu oma "jumalikult hingelisele ja intellektuaalsele arengule" on muutunud kõige pahelisemaks olendiks üldse!

8. Saatan väljendab kõiki niinimetatud patte, kuna need viivad füüsilise, psüühilise, mõttelise ja emotsionaalse naudinguni!

9. Saatan on kristliku kiriku parim sõber, sest on sellele kõik need aastad tööd andnud!

 

 

 

 

 

 

CoS