Ajalugu

 

Eesti Satanistlik Kogudus “Musta Veenuse Ordu” asutati 30. aprillil 2001. aastal.

 

MVO asutamise eestvedajaks sai Jason, kes 1997. aasta novembris otsustas, et satanism tuleks Eestis legaliseerida. Kuna Eestis teati satanismist liialt vähe ja üldine arvamus sellest tumedast religioonist oli paljude siinmail tegutsenud libasatanistide pahategude tõttu üsna negatiivne, seisis Jasonil ees üsnagi pikk ja vaevarikas töö.

 

Algselt polnudki mingit plaani konkreetse usuorganisatsiooni loomiseks. Esmaseks mõtteks oli satanismi maine parandamine. Alles selle käigus hakkas idanema idee luua tugev organisatsioon, mis seoks kõiki Eestis tegutsevaid sataniste (v.a. kriminaalse acid-satanismi esindajad ning saatanakummardajad, keda pahatihti satanistideks peetakse).

 

 

Kuigi modernses satanismis on mitmeid erinevaid suundi - ratsionaalne, okultistlik, lutsiferiaanlik (ajalooliselt on neid veelgi rohkem), leidis Jason, et ei tohiks keskenduda ühele kindlale suunale, vaid tuleks luua organisatsioon, mis suudaks koondada mitmeid elujõulisemaid satanismi suundi. Praegu kuuluvad MVO ridadesse nii traditsioonilise, teistliku kui ka filosoofilise satanismi esindajaid, kusjuures peab ära märkima, et eestlase psüühika eripära paneb teda võtma asju liberaalsemalt ning äärmuseid elik 100% ühele suunale pühendunuid esineb haruharva.

 

Avalikkus võttis esimesi uudiseid satanistliku koguduse loomise mõtetest vastu suure huviga. Paljud ajalehed kirjutasid sellest artikleid ja tutvustasid Jasoni esitatud seisukohti, et satanism pole tegelikkuses see, milleks seda Eestis siiamaani oli peetud.

 

Jason lükkas ümber ka arvamuse, nagu oleks Eestis (peamiselt Tartus) tegutsenud hauarüüstajad, nekrofiilid, röövlid ja tapjad olnud pesuehtsad satanistid. Selle tõestuseks tõi ta avalikkuse ette Anton Szandor LaVey (1930 - 1997) poolt 1966 aastal loodud “Church of Satan’i” põhimõtted - “9 Saatanlikku Deklaratsiooni” ja “11 Saatanlikku Maailmareeglit”, mille järgi ei tohiks ükski oma usku austav satanist sooritada nimetatud tegusid.

 

Koostöös EvilGeniusega valmis ka esmane satanismi tutvustav internetilehekülg, mida aegade jooksul korduvalt täiendati ning mis lõpuks janMortise eestvedamisel mvo.saadanas.org aadressile kolis ja hoopis uue kuue sai.

 

Jasoni tutvusustöö hakkas peale mitmeid ajaleheartikleid ja esinemist telesaates “Kahvel” vedu võtma. Temaga võtsid ühendus väga paljud huvilised, kes küsisid lähemat infot satanismi kohta ja avaldasid soovi loodava kogudusega ühineda.

 

2001. aasta alguses tundus, et aeg MVO loomiseks on küps. Jason saatis kõigile huvilistele kirja, kus teavitas MVO loomise ideest ja palus kõigil, kes soovivad osaleda asutavas kogus vastata ning kirjeldada oma nägemusi seoses loodava organisatsiooniga. Saabunud vastuste seast valis ta kõige huvitavamad ja kutsus nad kokku ühte viisakasse Tallinna vanalinna baari, kus privaatses reserveeritud keskaegses miljöös toimus asutava kogu esimene koosolek, kus otsustati loodava koguduse prioriteedid ja muud küsimused ning pandi paika asutamiskoosoleku toimumisaeg - 30. aprill 2001. aastal - Volbriöö.

 

Nüüd läks elu kiireks. Lühikese aja jooksul oli tarvis koostada “töökindel” põhikiri, mis olnuks sobilik esitada MVO registreerimiseks Siseministeeriumi usuasjade osakonnale. Väga tänulik tuleb olla usuasjade osakonna ülemale Ilmo Au’le, kes osutas suurt konsultatsioonilist abi MVO põhikirja koostamisel, tuues koheselt välja iga ebakõla seaduse ja põhikirja vahel, mis talle silma hakkas.

 

30. aprillil 2001. aastal sai asutav kogu janMortise residentsis taas kokku. Moodustati koosolek ja kõiki nõutud protseduure järgides võeti vastu otsus luua Eesti Satanistlik Kogudus “Musta Veenuse Ordu”.

 

Algselt kuulus kogudusse 14 valitud liiget, kes ka asutamiskoosoleku protokollile oma allkirjad andsid.

 

Järgmiseks sammuks oli põhikirja ja asutamiskoosoleku protokolli notariaalne kinnitamine. Kui see sai tehtud, polnud vaja muud, kui esitada kõik vajalikud dokumendid Siseministeeriumile registreerimiseks.

 

Paraku ilmnesid mõningad segavad asjaolud. Meieni hakkasid jõudma signaalid, et teatud riigiorganid on võtnud nõuks meie registratsiooniprotsesse kõigest jõust saboteerida. Info jõudis meieni erinevatest usaldusväärsetest allikatest riigiametites ja kuna kõik vihjed juhatasid ühtede ja samade asutuste (ja ka konkreetsete isikuteni), oli meil tõsine põhjus karta kõige halvemat. Peamise “sabotöörina” nimetati Kaitsepolitseid ja selle kahte töötajat, kes tegelevat meie "juhtumi" uurimisega. Meie tegevuse kohta olevat avatud omaette toimik ja meie tegevusel hoitavat silm peal.

 

Võtsime mõneks ajaks “puhkuse” ja püüdsime välja selgitada, millist huvi KaPo meie vastu tunneb. KaPo lükkas ümber igasugused kuuldused, nagu oleks neil avatud mingi meie tegevust kajastav toimik, kuid peagi nende poolt astutud samm kinnitas meile lõplikult, et mainitud toimik siiski eksisteerib. Paraku “otsivad nad musta kassi pimedast toast, kus seda kassi tegelikult polegi” ja seetõttu tunneme neile asjatult kulutatud aja ja ressursside pärast siiralt kaasa.

 

2001. aasta novembri lõpupäevadel avaldasime me eesti keeles satanistliku õpetuse põhikandja “Saatanliku Piibli”. Selle müüki saatis üsna suur edu, kuigi mõned poed (Loitsukeller ja Allikas) on keeldunud selle müümisest, põhjendades oma keeldumist sellega, et tegu on “väga halva raamatuga, kus õpetatakse needuste panemist". Jah...no mis sa oskad kosta... Teatavasti jõudsime vähem kui kahe aastaga ka teise ja hiljem, Saatana Kiriku eestvedajat magus Peter H. Gilmore´i ennast nõustajaks võttes, ka kolmanda kordustrükini.

 

Illusoorne murrang registreerimise protsessis toimus 2002. aasta veebruaris, kui MVO juhatuse koosolek võttis vastu otsuse viia registreerimisprotsess lõpule.

 

26. veebruaril 2002. aastal esitasime me registreerimiseks vajalikud dokumendid Siseministeeriumile, kes pidi kuu aja jooksul sellele vastama. Kuid vahepeal toimusid seadusemuudatused (ja on kuri kahtlus, et need võeti meie tõttu vastu kiirendatud vormis) ning otsustusõigus selliste küsimuste üle libises Siseministeeriumi alluvusest mujale, meie vastaliste poolt kindlamalt kontrollitud asutuste kätte.

 

"MVO" edasiste juhtumiste kohta võite lugeda meie Kronoloogia Leheleküljelt. Samuti soovitame silma peal hoida Eesti Satanistlikul Foorumil, kus kajastatakse teataval määral ka MVO viimasema aja ettevõtmisi.

 

© MVO